Służba Konwojowa

W dniach 6 – 7 listopada 2008 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe pn. „Praktyczne aspekty pełnienia służby konwojowej.” Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Zakład [...]

W dniach 6 – 7 listopada 2008 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe pn. „Praktyczne aspekty pełnienia służby konwojowej.” Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Zakład Służby Prewencyjnej. W zajęciach szkoleniowych uczestniczyli: pani Agnieszka Rękas i pan Dariusz Cieślik, sędziowie z Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, pani ppłk Danuta Kalaman, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, pan mł. insp. Ryszard Kamiński, Naczelnik Wydziału Konwojowego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, naczelnicy wydziałów konwojowych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji oraz pracownicy naukowo – dydaktyczni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół i ośrodków szkolenia Policji. Pierwszy dzień zajęć szkoleniowych poświęcony został na omówienie zagadnień związanych ze współpracą Policji ze służbami podległymi Ministrowi Sprawiedliwości. Natomiast w drugim dniu poruszono problematykę doskonalenia zawodowego policjantów komórek konwojowych Policji, w aspekcie eliminowania wydarzeń nadzwyczajnych podczas pełnienia służby konwojowej.