Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej

 
6 kwietnia w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja pt.: „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej”, której celem było przedstawienie środowisku pedagogicznemu „Programu nauczania dla klas [...]

 

6 kwietnia w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja pt.: „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej”, której celem było przedstawienie środowisku pedagogicznemu „Programu nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji”. Wśród autorów opracowania znajdują się policjanci z naszej szkoły – podinsp. Grzegorz Patrzek, podinsp. Czesław Piasecki, kom. Mariusz Milowski. Nasi przedstawiciele zaprezentowali i omówili cele dydaktyczne programu dotyczące zdobycia wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji oraz podnoszenia sprawności fizycznej z elementami samoobrony. W dalszej części konferencji odpowiadali na dodatkowe pytania zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie uznali, że standaryzacja programu nauczania dla klas policyjnych jest trafnym rozwiązaniem.

Więcej informacji http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/124744,Inauguracja-nowego-programu-nauczania-klas-policyjnych.html