Negocjacje policyjne

27 czerwca 2016 r. ramach działalności Koła Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoła Policji w Katowicach, zorganizowany został wykład oraz ćwiczenia praktyczne z funkcjonariuszami  Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych KWP [...]

27 czerwca 2016 r. ramach działalności Koła Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoła Policji w Katowicach, zorganizowany został wykład oraz ćwiczenia praktyczne z funkcjonariuszami  Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych KWP w Katowicach. Tego rodzaju szkolenie odbyło się po raz pierwszy. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego wysłuchali wykładu związanego z tematem negocjacji policyjnych, a także mogli brać czynny udział w ćwiczeniach z prenegocjacji prowadzonych przez podkom. Piotra Zdybałę oraz asp. szt. Adama Lindnera.

Mając na uwadze duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę osób mogących brać udział w przedsięwzięciu, w miesiącu sierpniu 2016 r. zostanie zorganizowane ponownie szkolenie z udziałem tak doświadczonych policjantów. Udział słuchaczy w takich spotkaniach, niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu realizowanych w toku codziennej służby interwencji szczególnie trudnych.