Zakończenie kursu dla dzielnicowych Dz-3/16

W dniu 7 września br. zakończona została trzecia edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-3/16.
Uczestniczyli w niej policjanci z całej Polski, którzy na co dzień pełnią funkcję dzielnicowych w [...]

W dniu 7 września br. zakończona została trzecia edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-3/16.

Uczestniczyli w niej policjanci z całej Polski, którzy na co dzień pełnią funkcję dzielnicowych w swoich jednostkach terenowych. W trakcie kursu mieli oni okazję do wymiany doświadczeń z zakresu metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego oraz organizacji służby dzielnicowego jak też sposobu dokumentowania jego czynności służbowych. Ponadto słuchacze uzupełniali nabytą już wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, ustaw szczególnych jak też prawa cywilnego, gdzie omówiono tematykę dotycząca sporów sąsiedzkich, czynów niedozwolonych i władzy rodzicielskiej. Realizowane zostały zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie w oparciu o procedury „Niebieskiej Karty”. Dzielnicowi przyswoili również wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych z uwzględnieniem czynności dowodowych, które to wykonują w trakcie realizacji czynności służbowych.

Po zakończenie kursu jego uczestnicy wrócili do swoich macierzystych jednostek, gdzie nabytą w szkole wiedzę wykorzystają w ramach codziennej służby.