Zakończenie kursu Osk.P-3/16

W okresie od 22 sierpnia do 02 września 2016 r. została przeprowadzona trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia o oznaczeniu [...]

W okresie od 22 sierpnia do 02 września 2016 r. została przeprowadzona trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia o oznaczeniu kodowym Osk.P-3/16. Był to kurs oparty o dziesięciodniową formułę, w ramach którego przeszkolonych zostało 17 policjantów. Dzięki stałej współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach, a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych zrealizowano z udziałem sędziego Wojciecha Domańskiego i prokuratora Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Przemysława Piątka. Były to między innymi zajęcia polegające na przeprowadzeniu, z podziałem na role, rozprawy sądowej wraz z wygłoszeniem mów oskarżycielskich. Możliwość przeprowadzenia w trakcie kursu zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych pozwoliła na bardzo dobre przygotowanie policjantów do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.