Zakończenie szkolenia SZP-2/16

23 września br. w Szkole Policji w Katowicach o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-2/16. W szkoleniu, które rozpoczęło się 15 marca [...]

23 września br. w Szkole Policji w Katowicach o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-2/16. W szkoleniu, które rozpoczęło się 15 marca 2016 r. uczestniczyli słuchacze z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu. Do egzaminu końcowego przystąpiło 183 słuchaczy, który z wynikiem pozytywnym zdało 181. Uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego zgromadziła również rodziny i bliskich słuchaczy. Świadectwa wręczał słuchaczom Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk oraz mł. insp. Rafał Stanisławski – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych. Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną oraz godne reprezentowanie Szkoły Policji w Katowicach podczas wielu zawodów, imprez i uroczystości organizowanych przez jednostki terenowe Policji i inne podmioty, Komendant Szkoły Policji w Katowicach wyróżnił dyplomem 22 policjantów tego szkolenia.
Są to:
post. Piotr Świerkowski,
post. Damian Kierzek,
post.  Mateusz Stefanicki,
post. Marcin Madej,
post. Bartosz Staroń,
post. Michał Moczulski,
post. Krzysztof Grabinski,
post. Krystian Radzik,
post. Łukasz Kochanowski,
post. Przemysław Fitio,
post. Sebastian Siwy,
post. Piotr Klonek,
post. Anna Jurecka,
post. Szymon Białek,
post. Szymon Wolf,
post. Wiktor Górecki,
post. Dariusz Szwedzicki,
post. Bogdan Kościelniak,
post. Bartosz Juranek,
post. Ewa Bulanda,
post. Patrycja Gędłek,
post. Bartosz Ozdowy,
post. Łukasz Koleśnik.