X Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

W dniu 18  października 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach obchodów X Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi odbył się apel dla kadry dydaktyczno-wychowawczej i słuchaczy [...]

W dniu 18  października 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach obchodów X Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi odbył się apel dla kadry dydaktyczno-wychowawczej i słuchaczy wszystkich aktualnie prowadzonych  szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych. Podczas apelu, w którym uczestniczyło ok. 625 policjantów, Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka  – podinsp. Jacek Domagała przedstawił krótką informację na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce.

Słuchacze zapoznani zostali z ogólną definicją zjawiska, a także informacjami dotyczącymi sposobów zapobiegania tego typu przestępstwom. Przedstawiony został również zarys Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

Ponadto w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Pełnomocnik przeprowadził zajęcia dydaktyczne, w ramach których przekazał podstawowe informacje na temat działań podejmowanych przez Policję ukierunkowanych na wyeliminowanie tego procederu. W trakcie zajęć omówił także działalność wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się kompleksowo problemem zaginięć.

Celem zajęć było uwrażliwienie policjantów i uświadomienie skali oraz powagi tego problemu jako jednego z najgroźniejszych przestępstw skierowanych przeciwko drugiej osobie, a także stanowiących dotkliwe naruszenie praw i wolności człowieka.