Zakończenie kursu dzielnicowych Dz-4/16

W dniu 25 października br. zakończona została czwarta edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-4/16. Uczestniczyli w niej policjanci z całej Polski, którzy na co dzień pełnią  funkcję dzielnicowych w [...]

W dniu 25 października br. zakończona została czwarta edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-4/16. Uczestniczyli w niej policjanci z całej Polski, którzy na co dzień pełnią  funkcję dzielnicowych w swoich jednostkach terenowych. W trakcie kursu słuchacze mieli okazję do wymiany doświadczeń z zakresu metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego oraz organizacji służby dzielnicowego jak też sposobu dokumentowania jego czynności służbowych. Ponadto uzupełniali nabytą już wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, ustaw szczególnych jak też prawa cywilnego, gdzie została poruszana tematyka dotycząca sporów sąsiedzkich , czynów niedozwolonych i władzy rodzicielskiej. Realizowane zostały również zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie w oparciu o procedury „Niebieskiej Karty”. Dzielnicowi przyswoili również wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych z uwzględnieniem czynności dowodowych, które to wykonują w trakcie realizacji czynności służbowych.