Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-3/16

27 października  br. w Szkole Policji w Katowicach o godz. 14.00 odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-3/16.  19 kwietnia 2016 r. szkolenie to rozpoczęło 99 słuchaczy z jednostek [...]

27 października  br. w Szkole Policji w Katowicach o godz. 14.00 odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-3/16.  19 kwietnia 2016 r. szkolenie to rozpoczęło 99 słuchaczy z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach. W trakcie szkolenia wyłączono ze stanu 3 słuchaczy, a zostało włączonych na stan 2 słuchaczy. Do egzaminu końcowego przystąpiło 98 słuchaczy wszyscy słuchacze zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego zgromadziła również rodziny i bliskich słuchaczy.

W uroczystości uczestniczyli także: mł. insp. Tomasz Ziółkowski – Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji w Katowicach nadkom. Tomasz Kępa – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejski Policji w Katowicach, a świadectwa wręczał słuchaczom insp. Jarosław Gałuszka –Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych.

Szkolenie z wyróżnieniem zakończył:

 • Stawarz Czesław z Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

Wymieniony słuchacz uzyskał bardzo dobry wynik ze szkolenia oraz ocenę wyróżniającą z egzaminu końcowego.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, Komendant Szkoły Policji w Katowicach wyróżnił dyplomem niżej wymienionych policjantów:

 • sierż. Jacek Borkiewicz,
 • post. Michał Barcik,
 • post. Artur Budkowski,
 • post. Łukasz Dyrcz,
 • post. Łukasz Gara,
 • post. Kamil Górniak,
 • post. Gabriela Herzyk,
 • post. Paweł Jabłoński,
 • post. Mateusz Kołodziej,
 • post. Kamil Kubica,
 • post. Arkadiusz Łuc,
 • post. Maciej Mucha,
 • post. Jacek Neyman,
 • post. Przemysław Pasek,
 • post. Bartosz Pietras ,
 • post. Łukasz Sadyś,
 • post. Bartłomiej Skrouba,
 • post. Sławomir Soch ,
 • post. Czesław Stawarz,
 • post. Bartłomiej Stryczek.