Nowi absolwenci kursu dla rzeczników dyscyplinarnych

5 listopada zakończyła się czwarta w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych. W zajęciach uczestniczyli rzecznicy dyscyplinarni i policjanci przewidziani do prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań [...]

5 listopada zakończyła się czwarta w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych. W zajęciach uczestniczyli rzecznicy dyscyplinarni i policjanci przewidziani do prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych z południowej Polski. W ramach kursu słuchacze przypomnieli sobie przepisy dotyczące procedury dyscyplinarnej w Policji, a także wysłuchali uwag, co do nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych w garnizonie śląskim, kom. Sławomira Janosza i podkom. Justyna Janeckiej – koordynatorów Zespołu ds. Postępowań Dyscyplinarnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestnicy kursu mieli również możliwość przeanalizowania autentycznych materiałów z wybranych czynności wyjaśniających i postępowań  dyscyplinarnych prowadzonych w jednostkach terenowych. Ten nieoceniony materiał do ćwiczeń został przygotowany przez funkcjonariuszy komórek dyscyplinarnych ze wszystkich Komend Wojewódzkich w Polsce.