Prawa człowieka a Policja

17 listopada 2016 roku odbyły się spotkania nowo przyjętych policjantów szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-6/16 z Pełnomocnikiem Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.
W [...]

17 listopada 2016 roku odbyły się spotkania nowo przyjętych policjantów szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-6/16 z Pełnomocnikiem Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.

W ramach spotkań pełnomocnik podinsp. Jacek Domagała zapoznał słuchaczy szczegółowo z zadaniami służbowymi jakie wykonuje, sprawując powyższą funkcję oraz przedstawił główne problemy z obszaru praw i wolności, które zgłaszają policjanci w ramach  codziennej służby.

Podsumowaniem spotkań było przeprowadzenie wykładu inauguracyjnego poświęconego działalności i roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jako gwaranta demokracji i rządów prawa.