Wykład o oszustwach internetowych

29 listopada 2016 r. w ramach Koła Prawniczego „Paragraf” działającego przy Zakładzie Służby Kryminalnej słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych SZP-4/16 i SZP-6/16 oraz kursu specjalistycznego RDo-13/16 uczestniczyli w wykładzie [...]

29 listopada 2016 r. w ramach Koła Prawniczego „Paragraf” działającego przy Zakładzie Służby Kryminalnej słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych SZP-4/16 i SZP-6/16 oraz kursu specjalistycznego RDo-13/16 uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez przedstawiciela Grupy „Allegro” z zespołu ds. współpracy z organami ścigania.

Policjanci podczas wykładu poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przeciwdziałania oszustwom dokonywanym za pomocą witryn internetowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty prawne i techniczne zagadnienia. Duże zainteresowanie oraz liczne pytania ze strony uczestniczących to rzecz dla nas satysfakcjonująca, która dostarcza nowych pomysłów na dalszą organizację tego rodzaju przedsięwzięć.