Zakończenie kursu dla dzielnicowych (Dz-5/16)

25 listopada br. zakończona została piąta edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-5/16.
Uczestniczyli w niej policjanci z całej Polski, którzy na co dzień pełnią  funkcję dzielnicowych w swoich jednostkach [...]

25 listopada br. zakończona została piąta edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-5/16.

Uczestniczyli w niej policjanci z całej Polski, którzy na co dzień pełnią  funkcję dzielnicowych w swoich jednostkach terenowych. W trakcie kursu mieli okazję do wymiany doświadczeń z zakresu metod i form pełnienia i organizacji służby dzielnicowego oraz sposobu dokumentowania czynności służbowych. Ponadto słuchacze uzupełniali nabytą już wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, ustaw szczególnych, jak też prawa cywilnego (tematyka dotycząca sporów sąsiedzkich , czynów niedozwolonych i władzy rodzicielskiej). Omawiano również zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie w oparciu o procedury „Niebieskiej Karty”. Dzielnicowi przyswoili również wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych z uwzględnieniem czynności dowodowych, które wykonują w trakcie realizacji czynności służbowych.