Zakończenie kursu RDo-12/16

15 listopada 2016 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDo-12/16.
W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu policjantów pełniących służbę w [...]

15 listopada 2016 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDo-12/16.

W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji naszego kraju odbyli szkolenie, w trakcie którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego, w tym oględzin pojazdów i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Ponadto policjanci mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych podczas zajęć z wyszkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmowało także tematykę realizowania podstawowych czynności w postępowaniu administracyjnym z zakresu kontroli transportu drogowego czy udzielania informacji mediom.

W ostatnim dniu uczestnicy szkolenia odebrali świadectwa ukończenia kursu, a przed nimi kolejny etap szkolenia specjalistycznego o oznaczeniu kodowym RDs.