Zakończenie kursu RDs-8/16

23 listopada 2016 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDs-8/16.
W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło 21 policjantów pełniących służbę w komórkach [...]

23 listopada 2016 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDs-8/16.

W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło 21 policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji naszego kraju odbyli szkolenie, w trakcie którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu kontroli stanu technicznego pojazdów, kontroli transportu drogowego oraz czasu pracy kierowców, doskonalili umiejętności z zakresu obsługi wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości. Szkolenie obejmowało także tematykę przepisów prawa o ruchu drogowym, przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych, jak również ustawy o transporcie drogowym osób i rzeczy. Jednocześnie policjanci kształtowali umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym.

W ostatnim dniu wszyscy uczestnicy szkolenia zdali z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i odebrali świadectwa ukończenia kursu.