Przestępczość korupcyjna w Policji

20 grudnia 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach zorganizowane zostało szkolenie z tematyki „Przestępczość korupcyjna w Policji”, w którym udział wzięła grupa blisko 100 słuchaczy szkolenia zawodowego [...]

20 grudnia 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach zorganizowane zostało szkolenie z tematyki „Przestępczość korupcyjna w Policji”, w którym udział wzięła grupa blisko 100 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Wykład w auli naszej szkoły przeprowadził funkcjonariusz Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. W czasie szkolenia słuchacze zostali zapoznani z newralgicznymi aspektami dotyczącymi zjawiska korupcji, przemocy w służbie i w rodzinie oraz wypadkami nadzwyczajnymi mającymi miejsce w strukturach policji.