Zakończenie kursu KSDyż-6/16

21 grudnia br. zakończyła się ostatnia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji o oznaczeniu kodowym KSDyż-6/16. W jego trakcie umiejętności swe doskonaliło [...]

21 grudnia br. zakończyła się ostatnia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji o oznaczeniu kodowym KSDyż-6/16. W jego trakcie umiejętności swe doskonaliło 37 doświadczonych policjantów – dyżurnych z jednostek południowej Polski. W czasie zajęć kursanci przyswajali wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych, urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wykorzystując salę symulacyjną – stanowisko kierowania jednostką Policji. Ponadto w trakcie szkolenia odwiedzili i zapoznali się ze specyfiką służby w Sztabie KWP oraz WSK w Katowicach. Odwiedzili również funkcjonujące w urzędzie wojewódzkim Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na zakończenie szkolenia uczestnicy odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swych jednostek, gdzie wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.