Zakończył się kurs KSDyż-5/16

6 grudnia zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych jednostek terenowych Policji o oznaczeniu kodowym KSDyż-5/16. W czasie kursu umiejętności swe doskonaliło 38 dyżurnych z garnizonów [...]

6 grudnia zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych jednostek terenowych Policji o oznaczeniu kodowym KSDyż-5/16. W czasie kursu umiejętności swe doskonaliło 38 dyżurnych z garnizonów całego kraju. W trakcie zajęć kursanci nie tylko przyswajali wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych czy urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, ale mieli też możliwość sprawdzić swoje umiejętności, wykorzystując sale symulacyjne stanowiska kierowania Policji.

Zapoznania się także ze specyfiką służby w Wydziale Sztab KWP oraz na WSK w Katowicach. Odwiedzili też zaporę wodną w Goczałkowicach. Zapoznali się ze specyfiką pracy wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W ostatnim dniu uczestnicy kursu z rąk zastępcy kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Tomasza Stechnija odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do jednostek, gdzie nabytą  wiedzę i umiejętności wykorzystają w codziennej służbie.