Zakończenie kursu OSK.P-1/17

W okresie od 9 do 20 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia (OSK.P-1/17). W trwających [...]

W okresie od 9 do 20 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia (OSK.P-1/17). W trwających dziesięć dni zajęciach brało udział 17 funkcjonariuszy.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych została zrealizowana z udziałem sędziego Wojciecha Domańskiego oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej w st. spocz. Przemysława Piątka.

Jednym z istotnych zagadnień poruszonych w trakcie zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej wraz z wygłaszaniem mów oskarżycielskich, co odbyło się pod wnikliwym okiem wymienionych praktyków.

Przeprowadzony kurs pozwolił na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do pełnienia jakże trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.