Zakończenie kursu RDs-11/16

13 stycznia 2017 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDs-11/16.
W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu czterech policjantów pełniących służbę [...]

13 stycznia 2017 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDs-11/16.

W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu czterech policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji naszego kraju odbyli szkolenie, w trakcie którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu kontroli stanu technicznego pojazdów, kontroli transportu drogowego oraz czasu pracy kierowców, doskonalili umiejętności z zakresu obsługi wideorejestratorów, ręcznych mierników prędkości, jak również doskonalili ręczne kierowanie ruchem drogowym na wybranych skrzyżowaniach. Szkolenie obejmowało także tematykę przepisów prawa o ruchu drogowym, przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych, jak również ustawy o transporcie drogowym osób i rzeczy.

W ostatnim dniu wszyscy uczestnicy szkolenia zdali z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej zdobytej na kursie RDs i odebrali świadectwa ukończenia kursu.