Zakończenie kursu UPP-2/17

W dniach 23-27 stycznia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się druga edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-2/17.
Zajęcia realizowane były [...]

W dniach 23-27 stycznia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się druga edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-2/17.
Zajęcia realizowane były w sali WCSpp, znajdującej się w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji, gdzie policjanci i policjantki przez pięć dni doskonalili swój warsztat w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Sala jest doskonale przygotowana i wyposażona w pomoce dydaktyczne, co pozwoliło zrealizować założenia programowe i wypracować prawidłowy schemat działania. Wszyscy słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia kursu.