Zajęcia dla aplikantów prokuratorskich

W dniach 9-10 lutego 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach, przeprowadzone zostały zajęcia dla 63 aplikantów prokuratorskich z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, z zakresu oględzin [...]

W dniach 9-10 lutego 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach, przeprowadzone zostały zajęcia dla 63 aplikantów prokuratorskich z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, z zakresu oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Uczestnicy brali czynny udział w prowadzeniu symulacji oględzin miejsca zabójstwa oraz wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym  wspólnie z doświadczonymi policjantami garnizonu śląskiego Policji realizującymi tego typu czynności procesowe w ramach codziennej służby.

Dodatkowo aplikanci prokuratorscy mogli wziąć udział w czynnościach związanych z zabezpieczeniem poszczególnych śladów kryminalistycznych w tym śladów daktyloskopijnych, traseologicznych, mechanoskopijnych czy biologicznych. Zapoznali się również z możliwością wykorzystania  luminolu podczas ujawniania i zabezpieczania zatartych śladów krwi. Wiedza oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć pomogą przyszłym prokuratorom w realizacji ważnej czynności procesowej jaką są oględziny miejsca zdarzenia.

wej jaką są oględziny miejsca zdarzenia.