Czy szef to jednak zawód?

W dniach 6-10 marca 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL-1/ 17. Kurs [...]

W dniach 6-10 marca 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL-1/ 17. Kurs ten przygotowuje policjantów pełniących rolę przełożonego do prawidłowego kształtowania relacji w podległym mu zespole poprzez określenie zasad współpracy i skuteczną komunikację w relacjach przełożony – podwładny w różnych sytuacjach zawodowych.

Uczestniczyli w nim dowódcy, kierownicy i naczelnicy z jednostek organizacyjnych garnizonów położonych  na  południu kraju.

Intensywne, warsztatowe zajęcia prowadziły: nadkom. Anna Kubicka – Tomczyk (trener SWI z Sekcji Psychologów KWP w Katowicach) oraz nadkom. Monika Skorek młodszy wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach.