Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

21 marca przypada Światowy Dzień Walki z Rasizmem i Nietolerancją. Obchodzony jest dla upamiętnienia masakry z 21 marca 1960 roku w Sharperville w RPA. Zginęło wówczas 69 osób [...]

21 marca przypada Światowy Dzień Walki z Rasizmem i Nietolerancją. Obchodzony jest dla upamiętnienia masakry z 21 marca 1960 roku w Sharperville w RPA. Zginęło wówczas 69 osób biorących udział w pokojowej demonstracji przeciwko tzw. „przepisom przepustkowym” wynikającym z apartheidu.  Dzień ten  przypomina
o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą rasizm, który zagraża pokojowi, sprawiedliwości i postępowi społecznemu. Rasizm i nietolerancja jest zarazem pogwałceniem praw człowieka, prowadzi do zrywania więzi między ludźmi, niszcząc tym samym struktury społeczeństw. Obchodzony corocznie Dzień jest  także okazją, aby  przypomnieć,  że wielu ludzi na całym świecie doświadcza dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym wyłącznie ze względu na swoją przynależność rasową. Niestety to smutna prawda, że przemoc, dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści skierowane przeciwko mniejszościom etnicznym, w tym migrantom pozostają niemal codziennym zjawiskiem w całej Europie, występują także w Polsce.

Każdy człowiek bez względu na inny kolor skóry, pochodzenie, płeć, kulturę czy wyznawaną religię stanowi odrębną, indywidualną jednostkę ludzką zasługującą na poszanowanie jego  przyrodzonej, niezbywalnej godności a także przysługujących mu wszelkich praw i wolności osobistych wynikających z faktu człowieczeństwa.

Takie wartości stara się przekazywać  w codziennej służbie kadra dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Policji w Katowicach, nie tylko stricte podczas zajęć dydaktycznych czy realizacji innych zadań służbowych, ale również w trakcie całego pobytu słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych i specjalistycznych w  jednostce szkoleniowej.