Akcja HDK

14 kwietnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach po raz kolejny w tym roku, przeprowadzona została Akcja Honorowego Oddawania Krwi zorganizowana przez Szkolny Klub HDK PCK i [...]

14 kwietnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach po raz kolejny w tym roku, przeprowadzona została Akcja Honorowego Oddawania Krwi zorganizowana przez Szkolny Klub HDK PCK i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w której udział wzięli słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych, kursów specjalistycznych oraz kadra szkoły. W trakcie trwania akcji blisko 100 osób oddało 47 litrów krwi, która zostanie przekazana do śląskich szpitali celem ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Ponadto 12 osób zarejestrowało się  jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Przy okazji prowadzonej akcji honorowego oddawania krwi, przeprowadzona została również zbiórka czekolad, które dawcy krwi dobrowolnie przekazywali na rzecz dzieci, wychowanków placówek opiekuńczych. Zebrano w sumie 456 tabliczek czekolady oraz 36 sztuk wafelków, które zostaną w najbliższym czasie przekazane dzieciom ze śląskich placówek opiekuńczych. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za dar serca w postaci honorowo oddanej krwi na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz za wsparcie słodyczami dzieci, które są wychowankami placówek opiekuńczych. Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych tego typu akcjach, które zostaną zorganizowane w terminach 14 czerwca, 11 sierpnia, 13 października oraz 22 grudnia 2017 r.