II edycja kursu ANI-2/17

W okresie od 3 do 14 kwietnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna, druga już edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób [...]

W okresie od 3 do 14 kwietnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna, druga już edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o symbolu ANI-2/17. Opiekunami kursu, jak również prowadzącymi zajęcia byli nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego nadkom. Paweł Wąsiel oraz mł. asp. Michał Gawełczyk.

Policjanci uczestniczący w kursie doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy osobą poszkodowanym podczas interwencji. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie podejmowanych przez nich działań związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych. Zdobyta wiedza i odświeżone umiejętności przez policjantów w trakcie szkolenia, niewątpliwie wpłyną na poprawienie bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji w służbie.
Świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego wręczył uczestnikom zastępca kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Piotr Sobiech.