Szkolenie z BSW

W dniach 21-23 marca 2017 r., w ramach działalności Koła Prawniczego „PARAGRAF” działającego przy Zakładzie Służby Kryminalnej, słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych SZP-6/16, SZP-1/17, SZP-2/17 uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym [...]

W dniach 21-23 marca 2017 r., w ramach działalności Koła Prawniczego „PARAGRAF” działającego przy Zakładzie Służby Kryminalnej, słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych SZP-6/16, SZP-1/17, SZP-2/17 uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym z inicjatywy Biura Spraw Wewnętrznych KGP. W trakcie prowadzonego wykładu poruszono przypadki naruszeń przepisów prawa i dyscypliny służbowej funkcjonariuszy Policji. Policjanci podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, naruszenia etyki zawodowej, odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej policjanta. Tego rodzaju przedsięwzięcia pozwolą słuchaczom w przyszłości podczas codziennej służby prawidłowo oceniać i reagować na zjawiska korupcjogenne.