Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej

11 maja 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach Koła Prewencji i Ruchu Drogowego działającego przy Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego odbyło się spotkanie słuchaczy szkolenia [...]

11 maja 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach Koła Prewencji i Ruchu Drogowego działającego przy Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego odbyło się spotkanie słuchaczy szkolenia podstawowego zawodowego SZP-6/17 z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. W ramach wykładu słuchacze zapoznani zostali z zadaniami Straży Granicznej oraz omówiono współpracę Straży Granicznej i Policji w ramach postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a przekazane informacje przyczynią się do jeszcze lepszego współpracy Policji ze Strażą Graniczną.