Zakończenie kursu UPP-6/17

W dniach 22-26 maja 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się szósta edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-6/17.
Zajęcia odbywały się [...]

W dniach 22-26 maja 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się szósta edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-6/17.

Zajęcia odbywały się na sali WCSpp, znajdującej się w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji, gdzie dziewięcioro policjantów i policjantek, przez pięć dni, doskonaliło swój warsztat w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tematyka kursu obejmowała szeroki zakres zagadnień dotyczących postępowania z poszkodowanymi urazowymi i nieurazowymi, z zatrzymaniem krążenia oraz innymi przypadkami np. zawał mięśnia sercowego, hipotermia, napad drgawkowy, oparzenia, odmrożenia jak również metody ewakuacji. Wszyscy policjanci zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.