Zakończenie szkolenia SZP-6/16

19 maja br. w Szkole Policji w Katowicach o godz. 14.40 odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-6/16. 17 listopada 2016 r. kurs rozpoczęło 245 słuchaczy z jednostek [...]

19 maja br. w Szkole Policji w Katowicach o godz. 14.40 odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-6/16. 17 listopada 2016 r. kurs rozpoczęło 245 słuchaczy z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy i Opolu. W trakcie szkolenia wyłączono ze stanu 20 słuchaczy, a włączono jednego. Do egzaminu końcowego przystąpiło 226 słuchaczy i wszyscy zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

W uroczystości uczestniczyli także: Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach – mł. insp. Artur Maliszewski, Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach – podinsp. Adam Jopek, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – nadkom. Arkadiusz Konowalski, a świadectwa wręczali słuchaczom mł. insp. Rafał Stanisławski – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych i mł. insp. Jacek Słobosz – Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej. Na placu zgromadziły się również rodziny słuchaczy oraz ich bliscy i zaproszeni goście.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:
post. Ryszard Bachanek,
post. Mateusz Baranik,
post. Mateusz Ceremuga,
post. Tomasz Czajkowski,
post. Artur Ferens,
post. Marcin Gajda,
post. Maciej Hadziński,
post. Sebastian Herber,
post. Kamil Kazek,
post. Rafał Kaźmierczak,
post. Mateusz Kępka,
post. Krzysztof Kiczkajło,
post. Dominik Kołowacik,
post. Tomasz Konicki,
post. Paweł Kot,
post. Artur Kuc,
post. Mateusz Kujbida,
post. Szymon Orzoł,
post. Damian Paradowski,
post. Tomasz Partyka,
post. Łukasz Polak,
post. Łukasz Porada,
post. Maciej Seńkowski,
post. Krzysztof Stanclik,
post. Zbigniew Studnik,
post. Tomasz Suchy,
post. Kamila Śliwa,
post. Łukasz Taras,
post. Konrad Tomaszek,
post. Ryszard Tyczyński,
post. Artur Wójcik,
post. Bolesław Zając,
post. Mateusz Zygała.