Zakończenie kursu KSDyż-3/17

W okresie od 4 lipca do 3 sierpnia w Szkole Policji w Katowicach trwała kolejna edycja kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych (KSDyż-3/17). W trakcie tego kursu swoje umiejętności doskonalili [...]

W okresie od 4 lipca do 3 sierpnia w Szkole Policji w Katowicach trwała kolejna edycja kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych (KSDyż-3/17). W trakcie tego kursu swoje umiejętności doskonalili doświadczeni dyżurni z kilkunastu jednostek południowej i wschodniej części naszego kraju.

Przyswajali oni nie tylko wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych czy urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, ale mieli też możliwość sprawdzić swoje umiejętności, wykorzystując sale symulacyjne stanowiska kierowania jednostką Policji. Ponadto kursanci wykorzystali możliwość zapoznania się ze specyfiką służby w wydziale Sztab KWP oraz w WSK w Katowicach, a także odwiedzili – funkcjonujące od niedawna w Urzędzie Wojewódzkim – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W ostatnim  dniu  odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do macierzystych jednostek, gdzie nabytą wiedzę i umiejętności wprowadzą w życie w codziennej służbie.