Klub Honorowych Dawców Krwi w Szkole Policji w Katowicach


Klub Honorowych Dawców Krwi w Szkole Policji w Katowicach został utworzony
w dniu 13 listopada 2012 r.
Głównym  celem klubu jest realizacja zadań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa, [...]

Klub Honorowych Dawców Krwi w Szkole Policji w Katowicach został utworzony
w dniu 13 listopada 2012 r.

Głównym celem klubu jest realizacja zadań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa, pozyskiwania honorowych dawców krwi oraz udziału w akcjach charytatywnych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Kontakt telefoniczny z władzami klubu:
Prezes klubu – nadkom. Adrian Wasik
tel. sł. 32 60 69 311
tel. kom. 693 410 006
Zastępca prezesa – podinsp. Piotr Górnik
tel. sł. 32 60 69 452