Publikacje 2017

Filmy instruktażowe:

  • Film instruktażowy 6 – Stosowanie wybranych technicznych środków przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn – prezentacja technik – DVD 1, DVD 2
  • Film instruktażowy 7 – Wykrywanie oznak nieszczerości

 

Materiały dydaktyczne:

 

Poradniki: