Publikacje

Publikacje Szkoły Policji w Katowicach

wg dat wydania:

2014 2015 2016

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 

 

 

 

Polityka otwartego dostępu do publikacji wydawanych
przez Szkołę Policji w Katowicach

 

 

(obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2013 r.)

Szkoła Policji w Katowicach jako jednostka administracji publicznej realizująca zadania szkoleniowe i wydawnicze zobowiązuje się do rozpowszechniania rezultatów prowadzonych prac wydawniczych tak szeroko jak to możliwe. Zgodnie z tym zobowiązaniem Szkoła przyjmuje następującą politykę:

Autorzy i właściciele praw autorskich do tekstów publikowanych w ramach procesu wydawniczego Szkoły Policji w Katowicach zezwalają Szkole Policji w  Katowicach na udzielanie wszystkim użytkownikom darmowego, nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie, wieczystego prawa dostępu do utworu na wszelkich nośnikach, dla wszelkiego rodzaju odpowiedzialnego użycia.

Warunki dostępu do utworu będą regulowane poprzez zadeklarowanie w stosunku do każdego utworu użycia jednej z licencji prawnych Creative Commons.

 


Publikacje i wydawnictwa innych szkół policyjnych

Publikacje Szkoły Policji w Słupsku:
e-Biblioteka Policjanta Prewencji

Publikacje Szkoły Policji w Pile:
E-biblioteka (wydawnictwa Szkoły Policji w Pile)

Publikacje Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:
Wydawnictwo CSL Legionowo
Biblioteka CSL Legionowo

Publikacje Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie