Publikacje 2004

publikacje

Kwestionariusz ankiety, jego budowa i możliwość wykorzystania w badaniach prowadzonych przez Policję

kwestionariusz_ankiety_jako_budowa
Tytuł: kwestionariusz_ankiety_jako_budowa
Podpis:
Filename: kwestionariusz_ankiety_jako_budowa.pdf
Rozmiar: 13 MB

Test jako narzędzie pomiaru wiedzy

test_jako_narzędzie_pomiaru_wiedzy
Tytuł: test_jako_narzędzie_pomiaru_wiedzy
Podpis:
Filename: test_jako_narzedzie_pomiaru_wiedzy.pdf
Rozmiar: 755 kB

Dziecko w roli procesowej

dziecko_w_roli_procesowej
Tytuł: dziecko_w_roli_procesowej
Podpis:
Filename: dziecko_w_roli_procesowej.pdf
Rozmiar: 739 kB

Instytucja skragi i wniosków w Policji

instytucja_skarg_i_wnioskow
Tytuł: instytucja_skarg_i_wnioskow
Podpis:
Filename: instytucja_skarg_i_wnioskow.pdf
Rozmiar: 824 kB

Kryminalistyczna identyfikacja człowieka - rys historyczny

kryminalistyczna_idnetyfikacja_czlowieka
Tytuł: kryminalistyczna_idnetyfikacja_czlowieka
Podpis:
Filename: kryminalistyczna_idnetyfikacja_czlowieka.pdf
Rozmiar: 1 MB

Rola Policji w systemie profilaktyki społecznej

rola_policji_w_systemie_profilaktyki_spolecznej
Tytuł: rola_policji_w_systemie_profilaktyki_spolecznej
Podpis:
Filename: rola_policji_w_systemie_profilaktyki_spolecznej.pdf
Rozmiar: 1 002

Rozkład czasu służby i urlopy policjantów

rozklad_czasu_sluzby_i_urlopy_policjantow
Tytuł: rozklad_czasu_sluzby_i_urlopy_policjantow
Podpis:
Filename: rozklad_czasu_sluzby_i_urlopy_policjantow.pdf
Rozmiar: 648 kB

Z historii szkolnictwa policyjnego na Śląsku

sp_katowice_1926-1931
Tytuł: sp_katowice_1926-1931
Podpis:
Filename: sp_katowice_1926-1931.pdf
Rozmiar: 1 MB

Tradycje Policji

tradycje_policji
Tytuł: tradycje_policji
Podpis:
Filename: tradycje_policji.pdf
Rozmiar: 739 kB

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

zabezpieczenie_miejsca_zdarzenia
Tytuł: zabezpieczenie_miejsca_zdarzenia
Podpis:
Filename: zabezpieczenie_miejsca_zdarzenia.pdf
Rozmiar: 1 MB

Zawiadomienie o przestępstwie - postępowanie sprawdzające cz. I

zawiadomienie_o_przestepstwie
Tytuł: zawiadomienie_o_przestepstwie
Podpis:
Filename: zawiadomienie_o_przestepstwie.pdf
Rozmiar: 855 kB

Zwalczanie procederu fałszowania i kolportażu fałszywych banknotów oraz działania profilaktyczne

zwalczanie_procederu_i_kolportazu_falszywych_banknotow
Tytuł: zwalczanie_procederu_i_kolportazu_falszywych_banknotow
Podpis:
Filename: zwalczanie_procederu_i_kolportazu_falszywych_banknotow.pdf
Rozmiar: 739 kB

Czynności niecierpiące zwłoki cz.II

czynnosci_niecierpiace_zwloki
Tytuł: czynnosci_niecierpiace_zwloki
Podpis:
Filename: czynnosci_niecierpiace_zwloki.pdf
Rozmiar: 794 kB