Region IPA Katowice IV

Prezydium Zarządu:

Przewodniczący – Piotr Górnik
Zastępca Przewodniczącego – Bartosz Głowacki
Sekretarz – Andrzej Szczerba
Z – ca Sekretarza – Krzysztof Fojcik
Skarbnik – Janusz Kaleta

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Robert Perek
Członek – Rafał Domagała
Członek – Dariusz Pluta

Kontakt telefoniczny:

Przewodniczący – Piotr Górnik – tel. sł. 32 6069 341

Kontakt mailowy:

e-mail : peter6@gazeta.pl