Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-6/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-6/19

Data publikacji 29.09.2020

29 września 2020 r. miało miejsce zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP- 6/19.

W szkoleniu, które rozpoczęło się 21 listopada 2019 r. uczestniczyli słuchacze z garnizonów: śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego i mazowieckiego. W związku z panującą w kraju pandemią szkolenie zostało przerwane 17 marca 2020 roku, a słuchacze wrócili do służby w swoich jednostkach macierzystych. Na skutek częściowego ograniczenia obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego oraz przystosowania szkoły do nowych warunków, spełniających normy związane z COVID-19, możliwe było wznowienie szkolenia 13 lipca 2020 roku. Do egzaminu przystąpiło 149 słuchaczy i wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnionych dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało 16 policjantów.