Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 19.10.2020

W dniu 18 października 2020 r. w całej Unii Europejskiej po raz czternasty obchodzono Dzień Walki z Handlem Ludźmi.

Ustanowienie tego dnia miało na celu pomoc w zrozumieniu złożoności zjawiska handlu ludźmi poprzez uświadomienie i wskazanie mechanizmu działania sprawców.

Policja w sposób szczególny podkreśla znaczenie rozpowszechniania informacji dotyczących tego przestępstwa. W celu ułatwienia kontaktu poszkodowanym oraz świadkom z organami ścigania w Komendzie Głównej Policji został uruchomiony Wydział do Walki z Handlem Ludźmi. Funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 664974934 można zapobiec ludzkim tragediom.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Jest to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Przeważającą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Na przełomie ostatnich lat zauważalny jest wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Wejście Polski do strefy Schengen pozwoliło na swobodne przekraczanie granic, w wyniku czego Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Identyfikowane w ostatnim czasie w Polsce cudzoziemskie ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np. Ukrainy i Białorusi, Europy Południowej np. Bułgarii
i Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii i Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.