Aktualności

Instalacja fotowoltaiczna w Szkole

Data publikacji 17.12.2020

Szkoła Policji w Katowicach w połowie grudnia 2020 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, będące realizacją 1.2. etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach”. Jest to już kolejne zadanie stanowiące kontynuację realizowanego wcześniej „Programu Kompleksowej Termomodernizacji Obiektów Szkoły Policji w Katowicach”.

Wdrożenie projektu efektywnego, nowoczesnego i przyjaznego środowisku systemu instalacji fotowoltaicznej ma na celu produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, umożliwi osiągnięcie celu dodatkowego, którym jest zmniejszenie kosztów bieżących poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Na dachach pięciu wytypowanych budynków zostało zamontowanych 396 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 160,38 kWp. Poszczególne Instalacje wyposażone są w niezależne układy regulacji i sterowania, mające na celu dopasowanie aktualnie produkowanej ilości energii elektrycznej w panelach PV do aktualnie zużywanej. Układ będzie posiadał możliwość automatycznego wyłączenia części modułów instalacji w momentach braku możliwości wykorzystania produkowanych nadwyżek energii. Monitorowanie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne będzie możliwe na podstawie pomiarów energii elektrycznej po stronie AC wyprodukowanej przez poszczególne falowniki.

Wykonana inwestycja umożliwi pokrycie części zapotrzebowania na energię w budynkach szkoły i przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. Szacuje się że w skali roku szkoła w wyniku budowy instalacji fotowoltaicznej osiągnie średnioroczną oszczędność energii finalnej w wysokości 145 463 kWh/rok. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny – pozyskiwanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne wpisuje się w krajowe i europejskie starania o zapewnienie lepszej jakości powietrza oraz redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Efektem ekologicznym zadania będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych do atmosfery: pył – 49,96 kg/a, SO2 – 421,14 kg/a, NOx – 283,12 kg/a, CO – 353,90 kg/a, CO2 – 120 887,4 kg/a.

Realizacja zadania była możliwa dzięki Programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 oraz dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zawarta w lutym 2020 r. umowa przewiduje dofinansowanie zadania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych w wysokości 440 145 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniesie 964 812 zł.

 

  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
  • Panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Policji w Katowicach
Powrót na górę strony