Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-1A/20

Data publikacji 25.11.2020

25 listopada 2020 r. miało miejsce zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-1A/20.

W szkoleniu, które rozpoczęło się 28 stycznia 2020 r. uczestniczyli słuchacze z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W związku z panującą w kraju pandemią szkolenie zostało przerwane 17 marca 2020 r., a słuchacze wrócili do służby w swoich jednostkach macierzystych. Na skutek częściowego ograniczenia obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego oraz przystosowania szkoły do nowych warunków, spełniających normy związane z COVID-19, możliwe było wznowienie szkolenia 5 października 2020 r. Do egzaminu przystąpiło 147 słuchaczy i wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnionych dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało 14 policjantów.

Powrót na górę strony