Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/20 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/20

Data publikacji 30.11.2020

27 listopada 2020 r. miało miejsce zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-2/20.

Rozpoczęcie szkolenia nastąpiło w dniu 12 marca 2020 r., na które skierowani zostali słuchacze z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Jednakże z dniem 17 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzona została przerwa w jego realizacji.

14 września 2020 r. nastąpiło wznowienie szkolenia, które realizowano w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wobec powyższego przestrzeganie przez kadrę i słuchaczy wszystkich obostrzeń i zaleceń wynikających z COVID-19 było codzienną koniecznością.

Do egzaminu końcowego w dniu 27 listopada 2020 r przystąpiło 101 słuchaczy, wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym i zostali skierowani do swoich jednostek macierzystych.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, wyróżnionych okolicznościowym dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało 11 policjantów.