Zajęcia dla aplikantów prokuratorskich - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zajęcia dla aplikantów prokuratorskich

Data publikacji 12.02.2021

Kolejne spotkanie w ramach współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Dzięki platformie internetowej było możliwe przeprowadzenie zajęć praktycznych dla 86 aplikantów prokuratorskich.

Zajęcia dotyczyły problematyki „Metodyka postępowania dowodowego w sprawach karnych (oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych), w tym czynności własne prokuratora”.

Szkoła Policji w Katowicach posiada salę symulacyjną, która umożliwiła zainscenizowanie miejsca przestępstwa zabójstwa. Aplikanci mogli zobaczyć i współuczestniczyć w czynnościach oględzin dzięki wykorzystaniu narzędzi i metod teleinformatycznych. Przeprowadzono także zajęcia, które przedstawiły użycie na miejscu przedmiotowego zdarzenia skanera laserowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie przejrzystych planów sytuacyjnych 2D oraz wizualizacji 3D a także ich wykorzystanie. W ramach wykładu adepci prokuratorscy zapoznali się również z możliwością wykorzystania luminolu podczas ujawniania i zabezpieczania zatartych śladów krwawych. Przedstawiono także możliwości techniczne oraz praktyczne wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz ich wizualizacji. W ramach wykładu zaprezentowano również czynności dowodowe na miejscu wypadku drogowego – potrącenie pieszego na jezdni ze skutkiem śmiertelnym.

Mamy nadzieję, że pokazanie kompleksowego spojrzenia na miejsce zdarzenia i oględzin jako czynności niepowtarzalnych pozwoli na pełnienie wiodącej roli prokuratora na miejscu zdarzenia w sposób wszechstronny i autorytatywny. Jesteśmy przekonani, iż aktywny udział w zajęciach oraz wymiana informacji pomiędzy wykładowcami Szkoły Policji w Katowicach, którzy współprowadzili zajęcia, a aplikantami i ich opiekunami dydaktycznymi przyniesie wymierne korzyść dla każdej ze stron.

Za pomoc w realizacji zajęć Szkoła Policji w Katowicach dziękuje Wydziałowi Ruchu Drogowego oraz Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.