Aktualności

Pożegnanie dotychczasowego i powołanie nowego Komendanta Szkoły

Data publikacji 12.02.2021

Z dniem 13 lutego 2021 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach inspektorowi Jarosławowi Gałuszce.

Z dniem 13 lutego 2021 r. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach inspektorowi Jarosławowi Gałuszce.

Od 2000 roku insp. Jarosław Gałuszka związany jest ze szkolnictwem policyjnym. Obejmował m.in. stanowisko wykładowcy w Zakładzie Nauk Prawnych i Taktyki Kryminalistycznej, eksperta w Wydziale Metodyki i Organizacji Szkolenia, Zastępcy Kierownika Zakładu Prawa i Psychologii, Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej w Szkole Policji w Katowicach, a w 2011 r. mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a od 4 sierpnia 2014 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych. 

Dotychczasowy Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk z dniem 13 lutego 2021 r. został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego  na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. 

Z uwagi na pandemię uroczystość pożegnania Komendanta odbyła się w kameralnym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

Życzymy Panu Komendantowi powodzenia i wielu dalszych sukcesów.