Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-7/20 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-7/20

Data publikacji 18.02.2021

18 lutego 2021 r. miało miejsce zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-7/20.

Rozpoczęcie szkolenia, na które skierowani zostali słuchacze z garnizonów: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, nastąpiło w dniu 30 listopada 2020 r.

Szkolenie realizowano w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wobec powyższego przestrzeganie przez kadrę i słuchaczy wszystkich obostrzeń i zaleceń wynikających z COVID-19 było codzienną koniecznością.

Do egzaminu końcowego w dniu 18 lutego 2021 r. przystąpiło 129 słuchaczy, wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym i zostali skierowani do swoich jednostek macierzystych.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, wyróżnionych okolicznościowym dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało 11 policjantów.