Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-8/20 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-8/20

Data publikacji 22.02.2021

W dniu 19 lutego 2021 r. miało miejsce zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-8/20.

Rozpoczęcie szkolenia, na które skierowani zostali słuchacze z garnizonów: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego, nastąpiło w dniu 2 grudnia 2020 r.

Szkolenie realizowano w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, wobec powyższego przestrzeganie przez kadrę i słuchaczy wszystkich obostrzeń i zaleceń wynikających z zagrożenia chorobą COVID-19 było codzienną koniecznością.

Do egzaminu końcowego w dniu 19 lutego 2021 r. przystąpiło 108 słuchaczy. Wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym i zostali skierowani do swoich jednostek macierzystych.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych 10 policjantów zostało wyróżnionych dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.