Kurs TiTS wznowiony - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kurs TiTS wznowiony

Data publikacji 15.03.2021

W dniu 12 marca 2021 r. w naszej szkole wznowiony został kurs specjalistyczny dla instruktorów taktyki i technik interwencji o oznaczeniu kodowym TiTS-1/20.

W dniu 12 marca 2021 r. w naszej szkole wznowiony został kurs specjalistyczny dla instruktorów taktyki i technik interwencji o oznaczeniu kodowym TiTS-1/20. Przerwanie tego kursu prowadzonego w ramach doskonalenia centralnego nastąpiło 13 marca zeszłego roku z powodu sytuacji pandemicznej w kraju związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Podczas szkolenia policjanci doskonalić będą umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi środkami przymusu bezpośredniego. Utrwalane będą również umiejętności techniczne, służące do realizacji interwencji oraz taktyka zatrzymywania osób. Ponadto program kursu zawiera treści dotyczące podstaw prawnych i zasad przeprowadzania interwencji, pierwszej pomocy, a także metodyki prowadzenia zajęć. Zakończenie kursu egzaminem planowane jest w dniu 23 marca 2021 r. Ukończenie tego przedsięwzięcia szkoleniowego warunkuje otrzymanie uprawnień instruktora taktyki i technik interwencji umożliwiających prowadzenie doskonalenia lokalnego w swoich jednostkach macierzystych. Życzymy wszystkim uczestnikom kursu osiągniecia jak najlepszych wyników końcowych.