Światowy Dzień Krwiodawcy - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Światowy Dzień Krwiodawcy

Data publikacji 16.06.2021

Rokrocznie 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy - święto dedykowane tym, którzy bezinteresownie dzielą się darem życia z potrzebującymi.

Z tej okazji w siedzibie Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele władz miasta Katowice i m.in. przestawiciele HDK PCK Szkoły Policji w Katowicach. 

W uroczystości, pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy, honorowym krwiodawcom zostały wręczone podarunki i listy gratulacyjne oraz przekazane podziękowania za wierność szczytnej idei dobrowolnego i bezinteresownego dzielenia się cennym darem życia z innymi. 

 

Śląski Oddział Okręgowy PCK