Nowe szkolenie podstawowe SZP-24/21 rozpoczęte - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Nowe szkolenie podstawowe SZP-24/21 rozpoczęte

Data publikacji 01.07.2021

1 lipca 2021 r. w naszej szkole rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego, która otrzymała oznaczenie SZP-24/21.

Szkolenie rozpoczęło 207 słuchaczy z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego. Będzie ono realizowane na podstawie Decyzji nr 158/21 Komendanta Głównego Policji  z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

W trakcie szkolenia nowi adepci sztuki policyjnej zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, służby patrolowej, psychologii, kryminalistyki, pierwszej pomocy oraz informatyki i łączności. Nauczą się również bezpiecznie obsługiwać broń palną oraz stosować środki przymusu bezpośredniego.

Szkolenie będzie trwało 96 dni szkoleniowych i zakończy się egzaminem, który zaplanowano na dzień 15 listopada 2021 roku.