Aktualności

Święto Policji 2021

Data publikacji 29.07.2021

29 lipca o godz. 9.00 odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Szkole Policji w Katowicach pod honorowym patronatem gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.

Obchody Święta Policji kolejny rok z rzędu ze względu na pandemiczne ograniczenia miały skromniejszy niż zwykle charakter. 

Po odegraniu hymnu państwowego oraz złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r. głos zabrał Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, który złożył wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę, a także życzył wszystkim zebranym oraz ich rodzinom wielu sukcesów i pomyślności, a przede wszystkim zdrowia w tych trudnych czasach.

W dalszej części Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka w asyście Zastępcy Komendanta insp. dr Gabrieli Sochy wręczył odznaczonym i mianowanym medale, odznaki i akty mianowania.

Wśród mianowanych znalazła się również Z-ca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha, którą Komendant Główny Policji Rozkazem nr 2568 z dniem 24 lipca 2021 r. mianował inspektorem Policji.

Uroczysty apel uświetniła swoją obecnością  Kompania Honorowa z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz orkiestra policyjna z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. 

Odznaczeni i mianowani na wyższe stopnie zostali:

 

  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, niżej wymienione osoby odznaczył:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pani Maria FATYGA,

Pani Małgorzata PIKULSKA.

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pani Magdalena MREŃCA,

asp. Robert CZYŻYCKI,

nadkom. Marek GRZEBIELUCH,

kom. Grzegorz SALA,

kom. Paweł SITKO.

 

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, niżej wymienionym nadał:

MEDAL BRĄZOWY ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Pani Renata KREIHS,

podinsp. Witold KREIHS,

kom. Łukasz STĘŻOWSKI.

 

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji oraz w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, niżej wymienionym osobom nadał:

ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

mł. insp. Robert KWARCIŃSKI.

 

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

asp. szt. Maciej ANTKOWIAK,

kom. Rafał BŁOCH,

kom. Aneta CYGAN-DOMIŃSKA,

mł. asp. Kazimierz GEMBORYS,

st. asp. Daniel GŁOWACKI,

kom. Jakub JUSZCZAK,

asp. szt. Krzysztof KASPRZYCKI,

nadkom. Magdalena KUBICA,

asp. szt. Tomasz OKOPA,

asp. szt. Katarzyna SKUCHA,

asp. szt. Aleksander ŚWIERKOT,

podkom. Krystian WIECZOREK.

 

  • Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2021 r. mianował niżej wymienionych policjantów:

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. Gabrielę SOCHĘ,

 

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

podinsp. Alicję ŚWIRK,

 

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkom. Tomasza SIBIELĘ.

 

  • Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2021 r. przedterminowo mianował niżej wymienionego policjanta:

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkom. Krzysztofa NOWAKA.

 

  • Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2021 r. mianował niżej wymienionych policjantów:

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Arkadiusza CHECHELSKIEGO,

kom. Bartosza SACZKĘ,

 

KOMISARZEM POLICJI

podkom. Janinę BIENIEK,

 

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. asp. Dariusza CHOJNACKIEGO,

st. asp. Daniela GŁOWACKIEGO,

st. asp. Marcina KURPIŃSKIEGO,

st. asp. Kamila SAMICZAKA,

 

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

asp. Ireneusza GACKA,

asp. Michała GAWEŁCZYKA,

asp. Marcina KURPASA,

asp. Kamila MALOSCZYKA,

asp. Krzysztofa ROZLAŁA,

 

ASPIRANTEM POLICJI

mł. asp. Marcina GRZONDZIELA,

mł. asp. Elżbietę SĘKTAS,

 

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI

sierż. szt. Tomasza GOLCA,

sierż. szt. Annę WILCZYŃSKĄ,

 

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. sierż. Pawła KOZDRĘ.

 

  • Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2021 r. przedterminowo mianował niżej wymienionych policjantów:

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Arkadiusza ARSENIUKA,

kom. Aleksandrę KUKUŁĘ,

kom. Marcina SĘDKA,

 

KOMISARZEM POLICJI

podkom. Ryszarda BIAŁASA,

podkom. Marcina CZAPLĘ,

podkom. Tomasza DZIERGĘ,

podkom. Adama HETMANA,

 

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. asp. Marcina MARSZAŁKA,

 

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

asp. Andrzeja AMALIO,

asp. Dorotę DZIUBEK,

asp. Piotra KUŚKĘ,

 

ASPIRANTEM POLICJI

mł. asp. Dawida GORZĄCHA,

mł. asp. Dawida LALIKA,

mł. asp. Tomasza LEMANOWICZA,

mł. asp. Grzegorza WALECZKA.

 

Powrót na górę strony