Wizyta aplikantów KSSiP - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wizyta aplikantów KSSiP

Data publikacji 27.10.2021

23 października 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się druga z zaplanowanych wizyt aplikantów prokuratorskich Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Celem wizyty była m.in. realizacja modułu szkolenia z prawa karnego materialnego poświęconego przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury realizowany był również fragment zajęć poświęcony zagadnieniom odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy Policji za czyny z art. 231 Kodeksu karnego w związku z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Zajęcia przeprowadzili wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach.

Dodatkowo w ramach wizyty aplikanci poznali metodykę nauczania technik interwencji oraz praktycznych aspektów użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Blok pierwszy tego zagadnienia obejmował problematykę prawnokarną związaną z używaniem broni palnej przez funkcjonariuszy Policji. Zajęcia te były prowadzone w pracowni do ćwiczeń z zakresu broni palnej i balistyki. W ramach drugiego bloku omawiana była tematyka z zakresu prawa karnego i procesowego w związku ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego przez interweniujących policjantów. Natomiast w ramach trzeciego bloku aplikanci wzięli udział w symulacji przeprowadzenia interwencji w stosunku do osoby niebezpiecznej z użyciem broni palnej. Zajęcia były przeprowadzone w specjalnie do tego przystosowanym obiekcie do podejmowania interwencji w pomieszczeniach zamkniętych, znajdującym się na terenie naszej szkoły.

Biorący udział w zajęciach aplikanci prokuratorscy po zakończonych zajęciach chętnie zadawali pytania związane ze szkoleniem słuchaczy w Szkole Policji w Katowicach, jak również podziękowali za umożliwienie udziału w takich zajęciach.